Stwierdzenie w preparacie bakterii

Stwierdzenie w preparacie bakterii o cechach morfologicznych, odpowiadających cechom poszukiwanego gatunku, nie świadczy z całą pewnością o obecności właśnie tego gatunku. Podobne właściwości mogą mieć nawet bakterie niechorobotwórcze, np. prątki gruźlicy i prątki mastki w preparatach z moczu: maczugowce błonicy i maczugowce komensalne występujące na błonach śluzowych górnych dróg oddechowych. W preparacie mikroskopowym nie można odróżnić ziarniaków chorobotwórczych od komensalnych lub saprofitycznych.

W szeregu chorób badania mikroskopowe mogą mieć znaczenie diagnostyczne, np. przy kontroli postępów leczenia w gruźlicy („chory prątkujący” lub „chory nieprątkujący”), w zakażeniach dróg moczowych (są bakterie w moczu i ile, czy już ich nie ma). Przy uzasadnionym klinicznie podejrzeniu badania mikroskopowe mogą potwierdzać diagnozę, np. liczne maczugowce błonicy przy objawach anginy błoniczej, krętki blade w zmianie pierwotnej.

b. Ocena metody izolacji. Laboratorium mikrobiologiczne opiera się nie tylko na badaniach mikroskopowych, największą wartość przedstawia izolacja zarazka z materiału i dokładne określenie jego właściwości. Niezgodność między badaniem mikroskopowym i hodowlanym może się zdarzyć z kilku powodów. W materiale mogą być martwe bakterie (zła konserwacja materiału lub antybiotykoterapia), które nie wyrosną na pożywce. W materiale mogą być bakterie o innych wymaganiach odżywczych niż zapewnia zastosowana pożywka lub zastosowana metoda hodowli (iwarunki tlenowe przy obecności beztlenowców). Dlatego w pracowniach wysiewa się materiały na różne pożywki i hoduje się w warunkach beztlenowych lub w obecności 10% C02.

Leave a Reply