Szczelina łuku kręgu

Szczelina łuku kręgu (spondylolysis). Szczelina łuku kręgu oznacza przerwanie ciągłości utkania kostnego między wyrostkami stawowymi: górnym i dolnym kręgu (pars interarticulariś). Zazwyczaj szczelina jest symetryczna i umiejscawia się u podstawy wyrostka górnego, czyli bliżej „głowy pieska”. Szczelinie łuku kręgu nie towarzyszą przemieszczenia i wzajemne stosunki między kręgami oraz kręgami i kością krzyżową są prawidłowe. Nierzadko natomiast widoczne są różnie zaawansowane zmiany typu przewężenia.

Szczelina łuku może przebiegać bezobjawowo i spotyka się ją u ok. 4% populacji.

Niekiedy tworzącą się szczelinę łuku, tzw. stan poprzedzający, można rozpoznać na podstawie ścieńczenia i przebudowy utkania kostnego w dolnym odcinku części między wyrostkowej.

Szczelina powstająca jako wynik złamania przewlekłego może wygoić się, pozostawiając jedynie ślad w postaci zagęszczenia utkania kostnego.

Długo trwająca szczelina łuku przypomina staw rzekomy, gdyż ma gładkie, sklerotyczne brzegi .

Kręgozmyk ku tyłowi, tyłozmyk kręgowy (retrolisthesis). Tyłozmyk oznacza nieprawidłową ruchomość kręgów spowodowaną uszkodzeniem krążka międzykręgowego, najczęściej na tle zwyrodnieniowym. W tyłozmyku nie dochodzi do utrwalonego przesunięcia kręgów, jak to występuje w kręgozmyku ku przodowi, natomiast stwierdza się schodkowate nierówności na tylnych powierzchniach kręgów.

Leave a Reply