Test NBT

-3. Test NBT. Nazwa testu pochodzi od skrótu angielskiej nazwy błękitu nitrotetrazolinowego, który jest barwnikiem rozpuszczalnym w wodzie. Po sfagocytowaniu, pod wpływem działania uwalnianych w wyniku nasilenia metabolizmu nukleotydów pirydynowych, zawartych w komórce, tj. NADH i NADPH, ulega on redukcji do nierozpuszczalnego formazanu NBT. W komórkach leukocytów formazan występuje pod postacią ciemnogranatowych grudek-lub rozsianych ziarnistości. Wyniki podaje się jako

wskaźnik redukcji NBT wyrażany odsetkiem fagocytujących leukocytów zawierających wytrącony formazan NBT. W celu wykonania odczynu pobiera się krew z palca do cytrynianu (0,2 ml cytry- nianu+0,8 ml krwi). Używa się silikonowanych pipet i silikonowanych probówek. Na płytce z wgłębieniami umieszcza się 2 krople odczynnika NBT i ogrzewa przez 10 minut w cieplarce, a następnie dodaje się pobraną krew. Dó drugiej kropli (drugiego wgłębienia) dodaje się kroplę zawiesiny lateksu. Preparat ogrzewa się w cieplarce przez 15 minut, a po wyjęciu pozostawia się go na 15 minut w temperaturze pokojowej. Wykonuje się rozmaz z pierwszego wgłębienia (NBT+krew). Natomiast drugą próbkę (NBT+krew+lateks) ogrzewa się jeszcze przez 15 minut w cieplarce. Wykonuje się rozmaz na szkiełku podstawowym, suszy i barwi metodą Wrighta. Pod mikroskopem oblicza się ilość leukocytów, a wśród nich ilość zawierającą formazan NBT.

Leave a Reply