Test zahamowania migracji makrofagów

-3. Test zahamowania migracji makrofagów. Służy on do wykazania istnienia w organizmie alergii typu późnego. Zasada odczynu polega na tym, że limfocyty pod wpływem powtórnego zetknięcia się z antygenem wydzielają szereg limfokin, m.in. tzw. MIF – czynnik hamujący migrację makrofagów.

Celem wykonania odczynu od badanego pobiera się około 20 ml krwi do heparyny. Oddziela się warstwę krwinek białych i wciąga się je do kapilar hematokrytowych zatopionych z jednego końca. Kapilary wiruje się. i obcina na styku krwinek czerwonych (domieszka ich jest zawsze) i białych. Obcięty kawałek kapilary umieszcza się na dnie jałowej komory (specjalnie przygotowane komory z pleksiglasu) i umocowuje do ścianki specjalnym nietoksycznym klejem. Komory napełnia się pożywką Par- kera z surowicą cielęcą (stanowią one kontrolę), do drugiej komory dodaje się odpowiedniego antygenu, np. tuberkuliny, bruceliny, inne alergeny. Komory zamyka się szczelnie i wstawia do cieplarki na 24 godziny.

Leave a Reply