U kobiet ciężarnych

U kobiet ciężarnych zakażenie przebiega najczęściej bezobjawowo. W ostatnich tygodniach ciąży mogą pojawiać się bóle głowy, gorączka, bóle karku, czasami występują dolegliwości ze strony nerek. Zarazki przechodzą przez łożysko do płodu, powodując poronienie lub przedwczesne porody.

Listerioza noworodków, opisana dopiero w 1951 r. przez Potela, stanowi – oprócz erytroblastozy, kiły i toksoplazmozy – najczęstszą przyczynę zgonów noworodków i uszkodzeń płodów. Zakażenie płodu następuje zwykle dopiero około 5 miesiąca ciąży. U noworodków występują zaburzenia w oddychaniu, krążeniu, sinica, przedwczesne oddawanie śluzowatej smółki, na skórze często obserwuje się wysypkę. Po kilku dniach może dołączyć się ropne zapalenie opon mózgowych. Ta postać listerio- zy jest z reguły śmiertelna noworodek umiera w okresie od kilku minut do kilku dni po porodzie. Badaniem anatomopatologicznym stwierdza się w narządach we-wnętrznych, w tchawicy, liczne rozsiane gruzełki.

Septyczna postać listeriozy z tworzeniem gruzełków w narządach wewnętrznych zdarza się również u dorosłych i powoduje zejście śmiertelne.

Leave a Reply