Ukłucie owada

W miejscu ukłucia owada powstaje lekko bolesne, guzkowate nacieczenie (wy-twarza się ziarniniak) wielkości grochu, które ulega martwicy, a następnie owrzodzeniu brzeg ubytku skóry lub błony śluzowej otacza wał odczynu zapalnego zmiany często tworzą się w okolicy łokci i kolan. Owrzodzenia goją się przez 2-12 mies. i po wygojeniu pozostawiają głębokie blizny. W postaci nawrotowej mogą utrzymywać się kilkadziesiąt lat. Zmianom skóry towarzyszą nieraz objawy ogólne, np. podwyższenie temperatury ciała, bóle głowy i in.

Wykrywanie. W preparatach trwałych (alkohol metylowy, formalina) barwionych (barwnik Giemsy lub hematoksylina i eozyna) w postaci wysięku, zeskrobin lub wycinków z owrzodzeń znajduje się wewnątrzkomórkowe postacie amastigota (nie można określić gatunku pasożyta). Hoduje się łatwo w postaci promastigota na prostych podłożach, np. NNN. Stosunek albumin do globulin w osoczu, w odróżnieniu od zarażenia L. donovani, nie ulega większym odchyleniom od normy. Znaczenie praktyczne ma test – śródskórny, nadwrażliwości typu późnego – Montenegro (p. rozdz. poprzedni).

Leave a Reply