ULTRAMIKROSKOP – „CIEMNE POLE WIDZENIA”

Jest to odmiana mikroskopu zwykłego, w którym wykorzystuje się zjawisko Tyndalla, tj. odbijanie1 się promieni od cząsteczek stałych (faza rozproszona) zawieszonych w powietrzu lub płynie (faza rozpraszająca). Dobrym przykładem jest obserwacja cząsteczek kurzu unoszących się w pokoju, a oświetlonych promieniami słońca wpadającymi przez okno, przez obserwatora siedzącego z boku. Jeśli obserwator popatrzy w kierunku źródła światła, cząsteczek kurzu nie zobaczy. W mikroskopie tym zmodyfikowany jest aparat Abbego przez zaklejenie środkowej części soczewki

czarnym krążkiem, tzw. blendą. Promienie przechodzące przez skrajną część soczewki omijają obiektyw, a trafiają do niego tylko wówczas, gdy zostaną odbite przez jakiś obiekt. Takim obiektem mogą być bakterie umieszczone w odpowiednim miejscu mikroskopu na szkiełku podstawowym. Promienie odbite od bakterii trafiają do obiektywu i do oka obserwatora. Na ciemnym tle widoczne są jasne kształty bakterii, często żywo poruszających się.

Posługiwanie się mikroskopem. Na odpowiednio dobrane szkiełko (o od-powiedniej grubości) podstawowe ezą kładzie się krople z badanymi bakteriami i preparat wstawia się do mikroskopu. Między aparat Abbego i szkiełko podstawowe daje się kroplę olejku immersyjnego. Używa się obiektywu 10 lub 20X, rzadziej 40X i okularu 5 lub 10X, rzadziej 15X. Makrośrubą nastawia się ostrość i obserwuje się kształty i sposób poruszania się bakterii. Mikroskop ten używany jest do oglądania kształtu i ruchu żywych drobnoustrojów.

Leave a Reply