URZĄDZENIE PRACOWNI

Zależnie od warunków lokalowych pracownię mikrobiologiczną można usytuować i wyposażyć skromniej lub lepiej w meble, aparaturę i środki z tzw. grupy bhp. Pod pojęciem pracowni mikrobiologicznej rozumie się kilka pomieszczeń, w których przygotowuje się, a następnie wykonuje badania polegające na wyosobnieniu zarazka z materiału pobranego od chorego, określeniu gatunku tego zarazka i jego chorobotwórczości dla człowieka. Badaniom tym nieodłącznie towarzyszą badania serologiczne, tj. poszukiwanie przeciwciał w surowicy pobranej od chorego. Z tego wynika, że w skład pracowni mikrobiologicznej wchodzą co najmniej dwa działy: bakteriologiczny i serologiczny. Większe pracownie mogą posiadać takie działy, jak: mikologiezny, badania pierwotniaków, wirusologiczny, immunopatologiczny i inne.

Pracownia bakteriologiczna powinna składać się z umywalni szkła, pokoju do sterylizacji, pożywkami, jednego pokoju do badań bakteriologicznych i jednego pokoju do badań serologicznych. Ze względu na bhp musi być osobny pokój dla personelu (zdejmowanie wierzchniej odzieży, spożywanie śniadań, palenie papierosów, załatwianie spraw bieżących i organizacyjnych itd.). Jeśli są możliwości, to wewnątrz pracowni bakteriologicznej należy zbudować izolatkę (boks).

Leave a Reply