Utrzymywanie prawidłowego stanu

Zwalczanie. Utrzymywanie prawidłowego stanu jamy ustnej i codzienne zabiegi higieniczne mają znaczenie zapobiegawcze. Utrudnia zwalczanie znaczna oporność trofozoitu na czynniki środowiska, np. w temp. 10°C ginie on dopiero po 48 h, a w 0°C – po 18 h.

Leczenie. Nie opracowane. Entamoeba coli (Grassi, 1879) Casagrandi et BarbagaHo, 1895 – PeUzak okrężmicy

Syn. Amoeba coli Grassi, 1879. Występowanie. Kosmopolityczny pełzak bytujący często w postaci trofozoitu i cysty w jelicie grubym człowieka częstość zarażenia zwiększa się wyraźnie z wiekiem w Polsce wynosi zależnie od środowiska 9-57%.

Budowa i rozwój. Trofozoit o zmiennym kształcie, otoczony cienką błoną pla- zmatyczną, o wymiarach 15-50 pm, najczęściej 20-35 pm. Cytoplazma niewyraźnie zróżnicowana na ektoplazmę i endoplazmę. Endoplazma gruboziarnista, zawiera liczne wodniczki pokarmowe, w których widuje się inne pierwotniaki, bakterie lub grzyby drożdżopodobne. E. coli porusza się wolno, formując bardzo szerokie, tępo zakończone nibynóżki.

Jądro duże, okrągłe (4-8 pm średnicy) lub owalne najczęściej z ekscentrycznie położonym kariosomem, zbitym lub złożonym z kilku ziarnistości rzadko – u poje-dynczych osobników w populacji – kariosom może być położony centralnie chro- matyna w grubych ziarnach przylega do błony jądrowej. Możliwa jest także inna struktura jądra (ryc. 3.2).

Postać przejściowa to cysta (precyst), zwykle lekko owalna, nie pobiera pokarmu i przestaje się poruszać.

Leave a Reply