W immunofluorescencji pośredniej

W immunofluorescencji pośredniej działa się na preparat surowicą odpornościową. Po przemyciu preparatu płynem fizjologicznym poddaje się go działaniu znakowanej surowicy antyglobulinowej. Surowica ta, łącząc się ze związanymi uprzednio z antygenem przeciwciałami, wskazuje na rozmieszczenie agregatów w komórce.

Metoda jest dziś przyjęta w diagnostyce chorób wirusowych, pasożytniczych, nie-których bakteryjnych (kiła, gruźlica), w chorobach autoalergicznych.

Leave a Reply