W każdej pracowni lub sali do zajęć praktycznych muszą być:

Na zajęcia praktyczne dla większej liczby osób (studentów, lekarzy) przeznacza się specjalnie urządzone sale. W każdej pracowni lub sali do zajęć praktycznych muszą być:

-1) szafa na odzież ochronną, 2) apteczka pierwszej pomocy, 3) zbiornik z łatwo dostępnym środkiem dezynfekcyjnym, 4) umywalka wyposażona w środek dezynfekcyjny, mydło i ręcznik,

-5) odpowiednio urządzone stanowiska pracy, 6) wywieszone w widocznym miejscu obowiązujące przepisy bhp, 7) w pracowniach powinny znajdować się jeszcze izolatki.

Leave a Reply