W niektórych laboratoriach

-3. Metodą posiewu miarowymi ezami Hoepricha na pożywki stałe oczka ezy mają pojemność 10~2 ml i 10~5 ml. W celu określenia ilości bakterii w 1 ml moczu mnoży się ilość wyrośniętych kolonii przez 100 lub 100 000.

-4. Metodą odbitkową, polegającą na odciśnięciu na pożywce stałej paska bibuły zanurzonego w badanym moczu. Dwie ostatnie metody są proste i stosunkowo mało kosztowne, lecz niezbyt dokładne.

W niektórych laboratoriach wprowadza się tzw. metodę „Uricult”. W świeżo oddanym moczu zanurza się szkiełko podstawowe pokryte odpowiednią pożywką. Wszystkie parametry są tak dobrane, że po uzyskaniu wzrostu bakterii na powierzchni pożywki można z ilości kolonii wnioskować o ilości komórek bakteryjnych w 1 ml moczu.

Leave a Reply