W pozostałych przypadkach

wionę. Nie barwi się również preparatów z materiałów, w których poszukuje się krętków, np. Treponema pallidum wówczas obserwuje się krętki i ich charakterystyczny ruch w ciemnym polu widzenia.

W pozostałych przypadkach utrwalone na szkiełku podstawowym preparaty poddaje się barwieniu metodą Grama lub – dla stwierdzenia kwa- sooporności drobnoustrojów – metodą Ziehla-Neelsena. Po zabarwieniu łatwiej jest zaobserwować kształt, wielkość i wzajemny układ komórek bakteryjnych oraz orientacyjnie określić ilość flory bakteryjnej w badanym materiale. Preparat barwiony metodą Grama pozwala ponadto na rozróżnienie bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych.

Leave a Reply