W pracowni pożywek

-3. Przechowywanie pożywek. Podstawowe składniki pożywek (bulion zwykły, agar zwykły, wyciągi z narządów, ekstrakty z drożdży lub tkanek) oraz pożywki gotowe przechowuje się w pokoju lub w lodówkach, w temperaturze około 277 K (4°C). Gotowych pożywek nie należy przechowywać dłużej niż 5^7 dni. Zużyte pożywki wyjaławia się w autoklawie.

-4. Szkło. Probówki, płytki Petriego, kolby i buteleczki oraz większe naczynia muszą być wykonane ze szkła o obojętnym oddziaływaniu. Po kilkakrotnym użyciu porysowane naczynia należy usuwać, gdyż są trudne do dokładnego umycia. Szkło myje się dokładnie w detergentach, suszy, zatyka korkami z ligniny, pakuje w papier i tak przygotowane wyjaławia się w ‚suszarkach elektrycznych.

W pracowni pożywek obowiązuje podział na pożywki proste, wzboga cone, wybiórcze, różnicujące i specjalne. Ogólne cechy tych pożywek opisano w rozdziale 3.

Leave a Reply