W przypadku rozkładu glukozy

W przypadku rozkładu glukozy można ustalić stopień zakwaszenia pożywki przez dodanie do hodowli na pożywce Clarka kilku kropli 0,25% alkoholowego roztworu czerwieni metylowej. Gdy pH jest wyższe niż 5,0 pożywka przybiera zabarwienie żółte (odczyn MR ujemny), gdy jest niższe od 5,0 – zabarwienie czerwone (odczyn MR dodatni).

Niektóre bakterie mają zdolność wytwarzania z glukozy acetoiny (ace- tylometylkarbinolu), co można stwierdzić na pożywce Clarka zawierającej glukozę i fosforan potasowy. Jeśli po dodaniu do 24-godzinnej hodowli 6% alkoholowego roztworu alfa-naftolu i 40% KOH wystąpi po 30-45 minutach w cieplarce czerwone zabarwienie, mówi się o dodatnim odczynie Vogesa-Proskauera (VP+).

Do różnicowania drobnoustrojów wykorzystuje się także ich właściwości proteolityczne, które obserwować można na pożywkach zawierających białko, np. na pożywce Lofflera (w przypadku wzrostu bakterii wytwarzających enzymy proteolityczne następuje jej upłynnienie). Obecność żelatynazy stwierdza się na żelatynie, która ulega rozpuszczeniu.

Leave a Reply