Wrażliwość bakterii na sulfonamidy

-2) zastosowania odpowiedniej grubości warstwy agaru (ok. 4 mm), 3) zastosowania odpowiedniego pH pożywki (7,4), 4) zastosowania właściwej gęstości zawiesiny bakteryjnej (ok. 108 komórek w 1 ml) najodpowiedniejszą gęstość uzyskuje się przez rozcieńczenie 18-godzinnej hodowli bulionowej 1:10 000 w przypadku pałeczek Gram-ujemnych, 1:1000 w przypadku gronkowców i 1:10 – 1:100 w przypadku paciorkowców i innych bakterii słabo rosnących,

-5) używania standardowych krążków z antybiotykami (jak wyżej), 6) wykonywania próby kontrolnej ze szczepem wzorcowym, np. Sta- phylococcus aureus 209 P. Przestrzeganie tych wymagań pozwala na uzyskiwanie jednolitych wyników we wszystkich laboratoriach.

Wrażliwość bakterii na sulfonamidy oznacza się podobnie, stosując standardowe krążki zawierające 0,5 mg sulfatiazolu i wykonując badanie na agarze z dodatkiem 10% krwi końskiej. Szczepem wzorcowym jest tutaj pałeczka Shigella flexneri.

Leave a Reply