Wrażliwość na działanie czynników zewnętrznych

i przenieść do wnętrza innej komórki organizmu) postać zwaną ciałkiem inicjalnym, które tworzy specjalny ośrodek reprodukcyjny, tzw. matrix. Ciałko to przez liczne podziały poprzeczne wytwarza następne pokolenie ciałek elementarnych, tj. komórek. Komórki te zgrupowane są w cyto- plazmie pod postacią ciałek wtrętowych. Z kolei ciałka wtrętowe grupują się w 2-4 miejscach cytoplazmy w postaci tzw. płytek olbrzymich (plaque). Ugrupowania te rozpadają się na pojedyncze ciałka wtrętowe, a te z kolei na pojedyncze komórki. Cykl namnażania trwa od 48 do 72 godzin. Chlamydie hemaglutynują krwinki myszy, chomików, kur, indyków i wron.

Wrażliwość na działanie czynników zewnętrznych przedstawia się następująco: w 353 K (80°C) giną w ciągu 2 min, w 333 K (60°C) giną po 10 min, w 203 K ( – 70°C) utrzymują swoją żywotność przez dwa lata. W stanie wysuszonym, w kurzu mogą przeżywać kilkanaście miesięcy. Oczyszczone i zawieszone w płynie zarazki poddane działaniu promieni nadfioletowych giną w ciągu 3-6 min. Kilkugodzinne działanie światła słonecznego jest zabójcze dla tych zarazków. Środki chemiczne, takie jak 2% chloramina, niszczą je w ciągu 15–30 min, fenol 1%, formalina l°/o oraz nadmanganian potasu 0,2% niszczą je w ciągu 2-3 godzin.

Chorobotwórczość. Ten gatunek chlamydii wraz z należącymi tu odmianami „ekologicznymi” u człowieka wywołuje nietypowe zapalenie płuc z dużą komponentą toksyczną i z zajęciem innych narządów -wewnętrznych (śledziona, opony mózgowe), znane pod nazwą papuzicy (psittacosis). Śmiertelność nie leczonych wynosi około 20%, a leczonych antybiotykami około 1%. Odmiany o mniej patogennym działaniu pochodzące zazwyczaj od ptaków domowych (kaczki) wywołują nietypowe zapalenie płuc ż uogólnionym (ale niezbyt ciężkim) stanem septycznym i zajęciem innych narządów wewnętrznych (układ krążenia, układ nerwowy), znane pod nazwą ornitozy lub choroby ptasiej (ornithosis). Często jest to choroba zawodowa hodowców ptaków i rolników.

Leave a Reply