Wszelkie wymazy

Wszelkie wymazy (z nosa i gardła, z pochwy, odbytnicy i ran) szybko wysychają, co powoduje obumarcie wrażliwych bakterii, np. paciorkowców, maczugowców błonicy, pałeczek czerwonki. W razie konieczności przechowywania lub transportu wymazów należy na dno probówki nalać kilka kropli (około 0,2 do 0,4 ml) jałowej soli fizjologicznej. Na dalsze odległości odpowiednio zapakowane wymazy wysyła się przez specjalnego posłańca, a nie pocztą. Nierzadko zdarza się, że wymaz przechowywany jest przez całą noc w temperaturze pokojowej (wysycha), a następnego dnia wysłany jest do pracowni. Z takich wymazów otrzymuje się zwykle fałszywe wyniki (posiew jałowy, brak flory patologicznej). Posiew kału w kierunku pałeczek czerwonki wykonuje się przy łóżku chorego.

W razie konieczności wysyłki, próbkę pobranego kału należy konserwować w płynie o składzie: Chlorku sodowego 4,2 g, fosforanu jednopotasowego 1 g, fosforanu dwupotaso- wego 3,1 g, glicerolu 300 ml, wody destylowanej 1000 ml. Składniki mineralne rozpuszcza się w wodzie, dodaje się glicerol, ustala pH na 7,2, przesącza przez bibułę, rozlewa do probówek i wyjaławia w autoklawie. W nie konserwowanym kale fagi mogą zabijać pałeczki czerwonki. Dotyczy to szczególnie kałów pobranych do badania na nosicielstwo.

Prawie wszystkie materiały pobrane do badań mikrobiologicznych można przechowywać w niskich temperaturach, najlepiej w lodówce. Znaczna liczba drobnoustrojów dobrze znosi 1-2-dniowe transporty pocztowe.

One Response to “Wszelkie wymazy”

Leave a Reply