Wybiórcza blokada nerwowa

Jeśli całkowite znieczulenie rdzeniowe nie przynosi ulgi choremu, dowodzi to, że żaden zabieg operacyjny mu nie pomoże.

Wybiórcza blokada nerwowa. Blokowanie uciśniętych czy rozciąganych korzeni stało się możliwe po wprowadzeniu osiowej tomografii komputerowej, badania wykrywającego przewężenie kanału kręgowego.

Dyskografia. Zdrowy krążek międzykręgowy jest niebolesny. Badanie polega na wstrzyknięciu w krążek podejrzany o zmiany chorobowe 2 ml fizjologicznego roztworu NaCl w celu sprawdzenia, czy wprowadzony pod ciśnieniem płyn wywołuje ból.

Do badania znieczula się jedynie skórę i mięśnie, po uprzedniej lekkiej premedykacji, w celu uniknięcia przypadkowego uszkodzenia znieczulonego korzenia.

Badanie pozwala ustalić, czy przyczyną dolegliwości jest choroba krążka międzykręgowego, czy też np. niestabilność kręgosłupa w danym odcinku.

Należy wyraźnie podkreślić, że programy leczenia zachowawczego – oparte głównie na ćwiczeniach, nauce ochrony krzyża przy pracach domowych i zajęciach codziennych oraz na poradnictwie psychologicznym — przynoszą najlepsze wyniki u chorych po kilku operacjach, które nie uchroniły od dolegliwości. Próby terapii można wykonywać już w okresie badań diagnostycznych. Między innymi stosuje się blokady wyrostków stawowych, chociaż nierzadko są one częściowo znieczulone z powodu przebytych operacji. Próbuje się także stymulacji przezskór- nych.

W większości przypadków wielokrotnie operowanego krzyża nie ma wskazań do pośpiechu do następnego zabiegu, chory zaś wykazuje mnogość zarówno objawów, jak i zmian organicznych.

Leave a Reply