Wykorzystywanie cytrynianu sodowego

Wykorzystywanie cytrynianu sodowego jako jedynego źródła węgla wykazuje się na pożywce Simmonsa jeśli obecny w niej błękit bromoty- molowy przybiera charakterystyczne dla odczynu zasadowego zabarwienie niebieskie, świadczy to o wzroście bakterii i rozkładzie cytrynianu sodowego.

Dezaminację fenyloalaniny wykrywa się na pożywce zawierającej ten związek przez dodanie do hodowli 10% roztworu FeCl3. W przypadku dodatniej reakcji (wytworzenie kwasu fenylopirogronowego) występuje zielone zabarwienie.

Pożywki wymienione powyżej, lub inne o podobnym przeznaczeniu, stanowią tzw. „barwne szeregi”, służące do różnicowania drobnoustrojów w obrębie rodzajów lub gatunków.

Leave a Reply