Wynik badania wrażliwości zarazka na leki

-5. Wynik badania wrażliwości zarazka na leki (antybiotyki, sulfonamidy i inne chemioterapeutyki). Dane te są szczególnie cenne dla lekarza, zwłaszcza przy tych drobnoustrojach, które często są niewrażliwe (prątki gruźlicy, gronkowce, pałeczki jelitowe) na działanie podstawowych antybiotyków. Po uwzględnieniu niedogodności metod badania wrażliwości, co rozpatrzono w rozdziale o antybiotykach, należy planować leczenie chorego na podstawie antybiogramu.

-6. Wyniki badań serologicznych. Badania serologiczne wykonywane są w chorobach zakaźnych razem z badaniami mikrobiologicznymi (izolacja

i identyfikacja zarazka) lub niezależnie od tych badań (np. w przewlekłej brucelozie). W szeregu chorób nie stosuje się badań serologicznych (schorzenia gronkowcowe, gruźlica), bo nie mają one znaczenia diagnostycznego. Szczególną rolę odgrywają badania serologiczne w rozpoznawaniu chorób autoimmunologicznych (choroba gośćcowa, kolagenozy itd.). Wyniki badań serologicznych są bardzo cenne, bo potwierdzają mobilizację obrony organizmu skierowanej przeciw ściśle określonemu zarazkowi. Często dają one wgląd w rozwój (np. w durzę brzusznym) schorzenia lub wgląd w postęp leczenia (odczyn Kohnera w kile). Badania te często stanowią dowód o toczącym się procesie patologicznym w chorobach autoimmunologicznych (np. odczyn Waalera-Rosego w gośćcu pierwotnie przewlekłym). W niektórych chorobach zakaźnych zalecane jest kilkakrotne wykonywanie badań serologicznych, bo wówczas można obserwować narastanie miana przeciwciał (tzw. dynamika serologiczna choroby), co nie-wątpliwie potwierdza etiologię choroby.

Leave a Reply