Wynik mikrobiologicznej izolacji zarazka

-3. Wynik mikrobiologicznej izolacji zarazka. Tu cenne są takie dane, jak morfologiczne badanie pobranego materiału chorobowego (czy w odpowiednio zabarwionych preparatach stwierdzono obecność zarazka) i spo-

sób skutecznej izolacji, a więc rodzaj zastosowanych pożywek i (lub) gatunek ziwierzęcia laboratoryjnego. Brak izolacji zarazka może także stanowić odpowiednią wskazówkę diagnostyczną.

-4. Wynik mikrobiologicznej identyfikacji zarazka. Chodzi tu o dokładne określenie gatunku lub odmiany wyosobnionego zarazka. Jest to bardzo ważny element w diagnozowaniu badanej jednostki chorobowej, który może decydować o planie leczenia chorego oraz o rokowaniu. W szczególnych przypadkach wynik identyfikacji zarazka może spowodować konieczność wprowadzenia odpowiednich zarządzeń przeciwepidemicznych. Identyfikacja zarazka nie zawsze jest łatwa, dlatego w dalszej części tego rozdziału omówiono ważniejsze elementy tego badania.

Leave a Reply