Wyniki badań antybiogramów

Wyniki badań antybiogramów odczytuje się przez mierzenie strefy zahamowania wzrostu bakterii wokół krążków wielkość tej strefy określa szczep jako wrażliwy, słabo wrażliwy lub oporny, a interpretacja jest różna w zależności od użytego antybiotyku.

Dokładniejszym sposobem oznaczania antybiotykowrażliwości bakterii jest metoda kolejnych rozcieńczeń antybiotyku w 1 ml pożywki płynnej, do której dodaje się następnie jednakową ilość młodej, odpowiednio rozcieńczonej hodowli badanego szczepu. Kontrolę stanowi taki sam szereg rozcieńczeń antybiotyku+szczep wzorcowy. Ponadto dla każdego szczepu pozostawia się probówkę z pożywką bez antybiotyku (kontrola wzrostu). Po 18-24 godzinach odczytuje się, jakie najmniejsze stężenie leku hamuje jeszcze wzrost badanego szczepu bakteryjnego (wartość MIC – minimal inhibitory concentration).

W przypadku prątków gruźlicy inkorporuje się leki do pożywek Lo- wensteina, na które wysiewa się szczepy badane i szczep wzorcowy H37Rv. Wyniki odczytuje się wtedy, gdy w kontrolnej pożywce bez leku jest już wyraźny wzrost prątków.

Leave a Reply