Wyniki badań skórno-alergicznych

-7. Wyniki badań skórno-alergicznych. W niektórych jednostkach chorobowych duże znaczenie diagnostyczne mają próby skórno-alergiczne. Próby te są przydatne w rozpoznawaniu aktualnego schorzenia (np. przewlekłej brucelozy), w badaniach epidemiologicznych (zasięg zarazka, odporność populacji) oraz w postępowaniu profilaktycznym (np. w szczepieniach przeciwgruźliczych i przeciwbłoniczych). W niektórych jednostkach należy szczególnie uwzględniać możliwość występowania alergicznego odczynu nieswoistego (np. w ziarniniaku wenerycznym).

W diagnostyce mikrobiologicznej’ większości chorób wywoływanych przez drobnoustroje wykonuje się czasem tylko jedno, częściej kilka, z przedstawionych badań, rzadko wykonuje się wszystkie badania (np. w gruźlicy nie wykonuje się badań serologicznych, w durzę brzusznym nie wykonuje się preparatów z materiału chorobowego). Zakres najczęściej stosowanych badań przedstawiono w tabeli 76 oraz przy omawianiu poszczególnych gatunków drobnoustrojów. Uwzględnienie wyżej przytoczonych badań i spostrzeżeń pozwala na właściwe postawienie rozpoznania klinicznego i skuteczne leczenie chorego człowieka.

Leave a Reply