Wyosobnienie czynnika etiologicznego

Wyosobnienie czynnika etiologicznego za pomocą metod hodowlanych lub biologicznych ma w rozpoznaniu choroby zakaźnej znaczenie pierwszorzędne. W przypadku braku materiału, z którego można by wyhodować drobnoustroje, wykonuje się u chorych odczyny serologiczne w celu

stwierdzenia swoistych przeciwciał. Metody badań serologicznych i im- munochemicznych (C, D) są omówione w następnym rozdziale.

Leave a Reply