Wyosobnione gatunki zarazków

i dla otoczenia (np. zakażenia wewnątrzszpitalne, gronkowcami lub pałeczkami Salmonella). Z tego powodu należy zwalczać nosicielstwo.

Wyosobnione gatunki zarazków mogą należeć do flory komensalnej, ale przy osłabieniu obrony organizmu często stają się one pasożytami. Przykładem może być Aerococcus viridans, komensal jamy ustnej, wywołujący czasem powolne zapalenie wsierdzia.

d. Ujemny wynik badania. Przy ujemnym wyniku badania bakteriologicznego rozpatruje się przyczyny tego zjawiska uwzględniając szereg czynników: czy próbkę materiału chorobowego pobrano właściwą metodą i w ostrym okresie choroby, czy próbkę dostarczano do pracowni we właściwy sposób, zgodny z wymaganiami i czy chory przed pobraniem próbki nie był leczony antybiotykami. Po uwzględnieniu tych szczegółów można przyjąć, że wynik badania jest ujemny z powodu nieobecności bakterii.

Leave a Reply