Wytwarzanie siarkowodoru

Wytwarzanie siarkowodoru obserwuje się na pożywkach, w których są obecne związki zawierające siarkę oraz sole żelaza lub ołowiu. W obecności H2S tworzą się czarne siarczki.

Wytwarzanie indolu bada się w wodzie peptonowej. Indol powstający przy rozkładzie tryptofanu daje z odczynnikiem Ehrlicha czerwone zabarwienie.

Ureazę można stwierdzić w pożywce Singera lub Christensena zawierającej mocznik i wskaźnik, który zmienia zabarwienie w przypadku wytworzenia się amoniaku (środowisko zasadowe).

Leave a Reply