ZAKOŃCZENIE

Na zakończenie należy podkreślić, że na wszelkiego rodzaju doszkalaniu lekarzy oraz w szkołach pielęgniarskich należy zwracać większą uwagę na te okresy chorób, w których najkorzystniej jest pobierać próbki, na sposoby pobierania materiałów i na interpretację wyników badań mikrobiologicznych, gdyż te trzy czynniki poważnie decydują o celowości badania i umiejętnościach lekarza.

Nauczanie lekarzy umiejętności krytycznej, ale równocześnie prawidłowej oceny wyników najróżniejszych badań mikrobiologicznych, a także odpowiednie zastosowanie tych wyników na tle badania przedmiotowego oraz badań dodatkowych do ustalenia rozpoznania i leczenia chorego, jest jednym z głównych celów mikrobiologii lekarskiej.

Leave a Reply