Zakres pracy mikrobiologów

-1. Zakres pracy mikrobiologów. Do badania otrzymuje się materiał chorobowy wraz ze skierowaniem. Zadanie polega na ścisłym wykonaniu zlecenia zawartego w skierowaniu. W tym celu stosuje się nowoczesną metodykę pozwalającą na szybkie

i bezbłędne wyosobnienie i określenie gatunku zarazka oraz jego patogenności dla człowieka. W pracowniach serologicznych stosuje się odpowiednie metody mające na celu jakościowe i ilościowe wykrycie przeciwciał. Zależnie od typu pracowni (bakteriologiczna, wirusologiczna, mikologiczna, serologiczna, specjalna) i zakresu jej możliwości wykonuje się odpowiednie badania, a wyniki wysyła się do zainteresowanych. Pracownia nie przeprowadza oceny wyniku badania, ponieważ nie zna stanu chorego, wyników innych badań oraz nie wie, w jakim stopniu prawidłowo pobierano i przesyłano materiał. W razie jakiejkolwiek wątpliwości co do przebiegu

i wyniku badania, należy konsultować się z pracownią mikrobiologiczną. 2. Metodyczne możliwości mikrobiologii. Istnieją określone granice możliwości, szczególnie w szybkości wykonania i otrzymania wyników. O granicach tych decydują cechy biologiczne mikroorganizmów, a także przyczyny techniczne. Do cech biologicznych zalicza się szybkość podziałów bakterii, np. Escherichia coli dzieli się co 20-25 minut, a Mycobacterium tuberculosis – co kilkanaście godzin. Inną przyczyną opóźnienia badania może być mała liczba drobnoustrojów w pobranym ma~ teriale. Jeszcze inną przyczyną przedłużania się badań może być występowanie w badanym materiale równocześnie kilku, czasem kilkunastu, gatunków lub odmian drobnoustrojów. Wyosobnienie „czystych” hodowli i badanie ich właściwości zabiera dużo czasu.

Leave a Reply