Zarażenie pełzakiem czerwonki

orfologiczne odpowiadają gatunkom E. histolytica i E. dispcir, się E. histolytica sensu lato, jeżeli nie można jednocześnie określić izoenzymogramu i cech genetycznych wykrytego pełzaka.

Zarażenie pełzakiem czerwonki następuje przez jamę ustną postacią cysty, która w dolnym odcinku jelita cienkiego lub górnym – jelita grubego uwalnia (ekscysta- cja) czterojądrowy trofozoit (metacysta) dzielący się na 8 potomnych. Dalsze podziały w świetle jelita grubego doprowadzają do wytworzenia bardzo licznej populacji trofozoitów, z których znaczna część przechodzi w postacie cyst (encystacja) i jest wydalana z kałem. Obliczono, że zarażony pełzakiem czerwonki może wydalać na dobę od 300 tys. do kilkudziesięciu milionów cyst. W inwazjach ostrych trofozoity mogą dzięki enzymom proteolitycznym i hialuronidazie wnikać do błony podśluzowej jelita grubego. W zarażeniu przewlekłym przeważnie bytują w świetle jelita. Wykazują podział prosty.

Leave a Reply