Zarażenie postacią inwazyjną

Budowa i rozwój. Zarażenie następuje postacią inwazyjną promastigota z przedniego odcinka jelita owada z rodzaju Lutzomyia (np. Lu. wellkomei, Lu. hartmanni, Lu. umbratilis, Lu. verrucarum) w czasie ssania przez samicę krwi lub przez rozgniecenie owada i wtarcie wiciowców w uszkodzoną skórę. W miejscu wniknięcia pierwotniaka do organizmu człowieka powstaje ognisko pierwotne. Postać promastigota dostaje się wówczas do monocytów i makrofagów tkanki podskórnej i przechodzi w postać sferomastigota, a potem amastigota, która szybko dzieli się, a po pęknięciu komórki żywiciela wnika do następnych. Mechanizm powstawania ognisk chorobowych w błonie śluzowej jamy ustnej, nosowej, gardła nie jest dokładnie poznany przypuszcza się, że zmiany te mogą się wytwarzać przez ciągłość łub przeniesienie pasożytów w monocytach z chłonką.

Postać amastigota o typowych dla niej cechach morfologicznych (ryc. 3.3, 3.25), pasożytuje w komórkach skóry, tkanki podskórnej, błony śluzowej jamy ustnej, nosa i gardła, węzłów chłonnych, a także w granulocytach obojętnochłonnych zmian za-palnych.

Leave a Reply