Znaczniejsze pochylenie miednicy

Znaczniejsze pochylenie miednicy zwiększa lordozę lędźwiową. Dużą lordozę lędźwiową wyrównuje zwiększenie kifozy piersiowej i lordozy szyjnej.

Zmniejszenie przodopochylenia miednicy wiedzie do zmniejszenia lordozy lędźwiowej, kifozy piersiowej i lordozy szyjnej. Dzieje się to zarówno na drodze mechanicznej, w wyniku budowy i czynności stawów międzykręgowych i trzonów kręgów, a także w wyniku czynnościowej organizacji napięcia mięśni tułowia, które na drodze odruchowej (odruch ortostatyczny) zwiększa lub zmniejsza napięcie mięśni synergistycznych i antagonistycznych. Na przykład zwiększenie napięcia mięśni grzbietu w odcinku lędźwiowym wiąże się ze zmniejszeniem napięcia w odcinku piersiowym i mięśni brzucha i w następstwie tego zwiększa się lordoza lędźwiowa. Wzmożone napięcie mięśni brzucha pociąga za sobą również zwiększenie napięcia mięśni grzbietu w odcinku piersiowym z wyprostowaniem kifozy piersiowej, lordozy lędźwiowej i zmniejszeniem uwypuklenia brzucha. Są to reguły ogólne, wyzyskiwane do korygowania wad postawy.

W warunkach patologicznych (wady budowy układu kos- tno-stawowego i wady napięcia mięśniowego) istnieją odchylenia od tych reguł.

Podobne mechanizmy występują w bocznych wychyleniach kręgosłupa, zwłaszcza na tle statycznym. Na skutek nieprawidłowego ustawienia miednicy w płaszczyźnie czołowej (np. w wyniku skrócenia kończyny dolnej, przykurczu stawu biodrowego czy kolanowego) pojawia się boczne wygięcie kręgów lędźwiowych najbliższych miednicy, a następnie kompensowanie tego wygięcia w odcinku górnym lędźwiowym i dolnym piersiowym. W odcinku piersiowym górnym i szyjnym może wytworzyć się mniejsza krzywizna kompensacyjna o kierunku przeciwnym.

Wielkość, rodzaj i kierunek tych krzywizn uwarunkowane są wielkością i kierunkiem pierwotnego (zasadniczego) odchylenia – tj. miednicy.

Na przykład przykurcz zgięciowy stawu biodrowego, który powoduje skośne ustawienie miednicy i zwiększenie jej przodopochylenia, wywoła zwiększenie lordozy lędźwiowej, boczne wygięcie kręgosłupa, do czego mogą także dołączyć się odchylenia rotacyjne.

Leave a Reply