Znana jest kandydoza skóry gładkiej

Chorobotwórczość. Candida albicans wywołuje u człowieka zakażenia błon śluzowych jamy ustnej (pleśniawki), szczególnie u dzieci. Stwierdza się białe, łatwo oddzielające się naloty, najczęściej na błonie śluzowej policzków. Są one złożone ze złuszczonych komórek nabłonkowych, bla- stospor i strzępek rzekomych. Może wystąpić równocześnie zapalenie nagłośni, angina. U kobiet stwierdza się często, szczególnie podczas ciąży, zapalenie sromu i pochwy, objawiające się upławami, podrażnieniem, świądem. Czasem dołącza się zapalenie pęcherza.

Znana jest kandydoza skóry gładkiej, szczególnie u ludzi otyłych, którzy ulegają zakażeniu, zwykle w wilgotnych fałdach. Spostrzegano również kandydozę paznokci – u ludzi, którzy ze względów zawodowych mają ciągle mokre ręce, i stóp – u ludzi noszących gumowe obuwie. Drogą krwi może dojść, szczególnie u osób osłabionych, niedożywionych, chorych na cukrzycę, leczonych antybiotykami lub kortykosterydami do zakażenia narządów wewnętrznych płuc, ośrodkowego układu nerwowego, węzłów chłonnych, narządu moczowo-płciowego, wątroby, śledziony. Są doniesienia o zapaleniu wsierdzia, o biegunkach i zapaleniu jelit na tle zakażeń Candida. Czasem kandydoza stanowi powikłanie toczącego się ciężkiego procesu (nowotwory płuc, ziarnica złośliwa).

Schorzenia przebiegają bardzo ciężko, szczególnie u dzieci są niepodatne na leczenie i często kończą się śmiercią. Już pewien odsetek niemowląt wykazuje nadwrażliwość na wyciąg z Candida albicans. Z wiekiem odsetek ten się zwiększa i u dorosłych dochodzi do 100%. W surowicy pojawiają się aglutyniny, precypityny i przeciwciała wiążące dopełniacz. Obecność przeciwciał i dodatni odczyn skórny stanowią dobrą prognozę w przebiegu choroby.

Leave a Reply