Żółć

Uwaga: Jeśli do tej pożywki dodać fioletu krystalicznego (ch. cz.) w stosunku 1:2000, to służy ona do różnicowania pałeczek Brucella. Kolonie „R” barwią się na czerwono, kolonie „S” – na kolor brunatnozielony.

Przygotowanie: Żółć przesącza się przez watę i dodaje do bulionu. Mieszaninę tę gotuje się, sączy przez bibułę i rozlewa do probówek lub butelek (na posiewy krwi). Pożywkę wyjaławia się w autoklawie w temperaturze 394 K (121°C) przez 20 min.

Przygotowanie: Rozpuścić na gorąco składniki pożywki, ustalić oddziaływanie pożywki za pomocą jedno- i dwuzasadowego fosforanu sodowego na pH 7,0-7,2, rozlać po 10,0 ml do probówek i wyjaławiać w parze bieżącej’ przez 20 min (podłoża, które po wyjałowieniu przybrały zabarwienie różowe, są bez wartości).

Leave a Reply