Zwierzęta zakażone zawiesiną

Zwierzęta zakażone zawiesiną spor padają po 5-10 dniach. W preparatach pobranych podczas sekcji znajduje się drobne ropnie. Najczęściej występują one w nerkach. Stwierdza się w nich nici grzybni.

Aspergillus wywołuje alergizację ustroju, który wykazuje równocześnie pewną odporność. We krwi pojawiają się precypityny, które tworzą kilka swoistych linii precypitacyjnych w odczynie podwójnej precypitacji w żelu. Zaleca się dużą ostrożność w rozpoznawaniu kropidlaka jako przyczyny choroby.

Leave a Reply